תקנון מבצע החגים כבר בדלת

 

1.                 הגדרות

         בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

 • "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
 • תקופת המבצע – התקופה שמיום 17 ספטמבר עד וכולל 16 אוקטובר 2020 . "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.
 • מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" – יוני 2020.
 • החנות – החנות בה נרכשה הדלת.

2.      זכאות לקבלת הנחה דלת פנים inhouse  

כל לקוח שיגיע לאולם התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלת פנים inhouse  דגם 200 במחיר של 1150 ₪ וזאת בכפוף לתנאים הבאים :

 1. רכישת 5 דלתות פנים ומעלה.
 2. המחיר לא כולל הובלה ,מדידה והתקנה .
 3. מידות דלת רוחב 60,70,80 גובה 205 עובי משקוף 12 ס"מ .
 4. דגם 200 בלבד.

הכל בכפוף למבצע לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו .

השתתפות במבצע זה מותנית בעמידה בכל פרטי ההזמנה הנ"ל כל שינוי בכל אחד מהסעיפים 1 עד 4 יבטל את היכולת לרכוש יחידת דלת אחת במחיר של 1150 ₪ .

 

זכאות לקבלת הנחה בשיעור בגובה 20%

כל לקוח שיגיע לאולמות התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע:

דלתות כניסה מסדרת 7000 מדגמי 7020/7050 עם חלונות 50-57  יהיה זכאי לקבל הנחה בגובה 20%.

בנוסף הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב  כחלק בלתי נפרד ממנו .

הנחה בגובה 20% הינה בגין מחירון לצרכן ללא סעיף דמי התקנה וטיפול.

3. תנאי המבצע

תנאי המבצע הם כדלקמן:

 • חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע .
 • תנאי בסיסי ומוחלט להשתתפות במבצע זה זו רכישה של הדגם המופיע בתקנון זה וכמות של 5 דלתות פנים ומעלה. כל שינוי ו/או הפחתה במספר הדלתות מבטל את זכאות ההנחה הכוללת .
 • מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 8 תשלומים.
 • אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.

4. שינוי התקנון

"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לקבלת ההנחה .

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.