דלג לתוכן המרכזי

שאל את
המומחה

תקנון מבצע "פצצה" דלתות פנים

 

1.    הגדרות

         בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
א.    "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
ב.    תקופת המבצע – התקופה שמיום 23 יולי 2018 ועד כולל 09 לספטמבר 2018.
 "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.
ג.    דלת – דלת פנים סידרת inhouse דגם 600 שטופקנט  
ד.    מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" -  יולי 2018.
ה.    אולם התצוגה – האולם בו נרכשה הדלת.

2. זכאות לקבלת הנחה במבצע "פצצה "
כל לקוח שיגיע לאולם התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלת פנים יהיה זכאי לרכוש את הדגם הנ"ל במחיר של 968 ₪ כולל מע"מ לא כולל מדידה, התקנה והובלה. 
המחיר הינו לדלתות במידות סטנדרט בלבד רוחב 61,72,80 גובה 2080
גוון לבן בלבד, פרזול – דניאל מרובע .
הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק 
בלתי נפרד ממנו.

3. תנאי המבצע
תנאי המבצע הם כדלקמן:
א.    חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע 23/07/18-09/09/18. 
ב.    מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 5 תשלומים.  
ג.     אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.
ד.    מחיר הרכישה 968 ₪ הינה בגין רכישת המוצר אספקה בלבד בשער מחסני השיווק ללא סעיף דמי מדידה, התקנה והובלה . 
ה.    המחיר כולל מע"מ 
ו.    המחיר מותנה בהזמנת 4 דלתות ומעלה 
ז.    דמי מדידה הינם 200 ₪ בתוספת מע"מ 
ח.    דמי התקנה הינם 250 ₪ ליחידת דלת בתוספת מע"מ 
ט.    דמי הובלה הינם 400 ₪ בתוספת מע"מ 

4. שינוי התקנון
"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לרכישת הדלת במחיר המבצע. 

5. סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתהיה בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.