דלג לתוכן המרכזי

שאל את
המומחה

תקנון מבצע "עושים לכם את שבועות לבן"

1.    הגדרות

         בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
א.    "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ  (חברה מספר 511553786).
ב.    תקופת המבצע – התקופה שמיום 31 במאי 2019 עד וכולל 14 ליוני 2019. "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.
ג.    דלת – דלת פנים מסדרת inhouse
ד.    מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" -  אפריל 2019. 
ה.    אולם התצוגה – האולם בו נרכשה הדלת.

2. זכאות לקבלת הנחה במבצע "עושים לכם את שבועות לבן " 

כל לקוח שיגיע לאולם התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלת כניסה מסדרת 8000 ו/או דלת פנים מסדרת inhouse  יהיה זכאי למחירים כדלקמן : 

א.    דלת כניסה מסידרת 8000 בגוון לבן 20% הנחה מחירון החברה (לא כולל התקנה ודמי טיפול). 
ב.    דלת פנים :תשלום מלא על 4 דלתות מסדרת inhouse קבלת דלת חמישית חינם. 

המחיר הינו לדלתות במידות סטנדרט בלבד. 
גוון לבן בלבד. 
הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו . 

3. תנאי המבצע

תנאי המבצע הם כדלקמן:
א.    חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע 31/05/19-14/06/19
ב.    מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 5 תשלומים.  
ג.     אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.
ד.    המחיר כולל מע"מ.
ה.    המחיר לדלת פנים מותנה ברכישת 4 דלתות ומעלה. 

4. שינוי התקנון

"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לרכישת הדלת במחיר המבצע.  

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתהיה בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.