דלת אקוסטית 38dB

שריונית חסם מייצרת דלתות מבודדות ברמה גבוה בדרגות בידוד של בין 38dB  (+-)1dB.
דלתות אלו איכותיות מאד והן מגיעות עם מפתן בתחתית המשקוף ואטם מסביבו המסייעים רבות בבידוד.